Kontakt | Ofte stillede spørgsmål |

Hvad gør jeg hvis jeg får en skade?

Du kan altid anmelde en skade eller tyveri online døgnet rundt via tryg.dk.

Hvis jeg ønsker at anmelde skaden pr. telefon, hvordan gør jeg så?

1. Tyveri, indbrud, hærværk
Har du været udsat for tyveri, indbrud eller hærværk er det en god ide at have følgende klar når du kontakter Tryg Gruppeforsikring:

• Kvitteringer for det stjålne eller ødelagte
• Art, mærke, type og alder på det stjålne eller ødelagte

Husk at tyveri og hærværk altid skal anmeldes til politiet, hvis værdien er over 3.000 kr.

2. Cykeltyveri
Har du været udsat for et cykeltyveri er det en god ide at have følgende klar inden du kontakter Tryg Gruppeforsikring.

• Husk at anmelde tyveriet til politiet
• Cyklens fabrikat, model og stelnummer
• Dato for køb af cyklen
• Pris på en tilsvarende cykel inkl. udstyr
• Dit låsebevis som dokumenterer, at cyklen har en godkendt lås

3. Ansvarsskader
Kontakt altid Tryg inden du påtager dig et erstatningsansvar. Betal ikke erstatning før vi har vurderet om du er erstatningsansvarlig. Ved selv at anerkende erstatningsansvaret risikerer du at skulle betale erstatning selv.

4. Køle/dybfrost skader
Opgør dit erstatningskrav inden du ringer til os.
Smid ikke tingene ud før vi har vurderet skaden. Hvis tingene alligevel må kasseres, tag da et foto af det beskadiget.


5. Skader på dit hus
Har du været udsat for en skade på dit hus, som følge af f.eks. indbrud, storm, skybrud, er det en god ide at have følgende klar, inden du kontakter Tryg Gruppeforsikring.

• Tag et par fotos af skaderne på huset, hvis der er tale om synlige skader, storm påkørsel mv.
• Det er din pligt at begrænse skadeomfanget.

Ved akut brug for hjælp, da kontakt et skadeservice firma.


6. Skader på bilen
Har du været udsat for en færdselsulykke, er det en god ide at have følgende klar, inden du kontakter Tryg Gruppeforsikring.

• Bilens registreringsnummer
• Oplysninger om eventuel modpart
• Oplysninger om eventuel politirapport

7. Skader på person eller tandskader
Har du været udsat for en ulykke som forårsager personskade eller skade på tænder, er det en god ide at have følgende klar, inden du kontakter Tryg Gruppeforsikring.

• Skadedato
• Oplysninger ulykken/hvilke tænder er blevet skadet* 

*Børnetandskader anmeldes altid direkte over telefonen.

Har du en skade på dine tænder som voksen, skal du bestille en tandskadeerklæring, når du ringer, som skal udfyldes og returneres. 

8 Kollektiv ulykke
Du bedes udfylde dette skema og fremsende det sammen med dokumentation på dit medlemskab/ansættelse. Dokumentation kan være i form af en mail bekræftelse fra din arbejdsgiver/forening eller kopi af din lønseddel eller ansættelseskontrakt.
Du kan sende det på mail skade.gruppe@tryg.dk.