Forsikringer | Indboforsikring

Tryg Gruppeforsikrings indboforsikring giver dig tryghed i hverdagen. Indboforsikringen kan sammensættes, så den passer til netop dine behov.

Indboforsikringen dækker dine private ting, samt hvis du er uheldig at skade andre eller deres ting.

Der er ingen øvre forsikringssum. Det gør det både lettere og mere enkelt for dig, da du ikke længere skal vurdere den samlede værdi af alle dine ting.

Forsikringen dækker hele husstanden. Indboforsikringen dækker dig, din ægtefælle/samlever og jeres børn samt op til to ekstra personer (fx bedsteforældre), der bor og er tilmeldt folkeregisteret på adressen. Eventuelle delebørn er også dækket, når de bor hos dig, samt når du eller din ægtefælle/samlever flytter i plejehjemsbolig.

Grunddækninger for indboforsikring

 • Brand
  Dækker skader som følge af brand, lynnedslag, eksplosion samt pludselig tilsodning fra levende lys og madlavning.

 • El-skade, herunder også skade på køle- og frostvarer
  Dækker skader, der opstår ved:
  - kortslutning
  - induktion og lignende
  - ødelagt og optøede madvarer, der skyldes tilfældig strømafbrydelse

 • Tyveri - herunder også tyveri af din cykel
  Dækker tyveri af dine ting. Dækningen afhænger af, om skaden sker i eller uden for boligen, om der har været forsvarligt aflåst/ikke forsvarligt aflåst, eller om der er tydelige tegn på voldeligt opbrud.

 • Røveri
  Dækker tyveri eller ødelæggelse af dine ting, hvor en person bruger eller truer med øjeblikkeligt at bruge vold. Penge er dækket med en maksimum sum på 26.407 kr. (2016).

 • Tricktyveri
  Dækker tyveri af dine ting begået af en person, som under falsk dække har snydt sig til at komme ind i din bolig. Penge samt guld, sølv og smykker er dækket med en maksimum sum på 26.407 kr. (2016).

 • Bortkomst af bagage i Danmark
  Dækker indskrevet bagage, som sendes med fly elle tog i Danmark.

 • Hærværk
  Dækker hærværk på dine ting, når der er tale om en skade, der er gjort med vilje og i ond hensigt.

 • Vejrskade, herunder storm, vand og oversvømmelse
  Dækker skader på dine ting, fx som følge af en samtidig stormskade på bygningen, som er dækket på bygningsforsikringen. Dækker også som følge af voldsomt sky- og tøbrudsskader, hvor vandet ikke kan få normalt afløb, men oversvømmer bygningen eller trænger ind gennem naturlige utætheder.

 • Udstrømning
  Dækker skader på dine ting som følge af tilfældig og pludselig udstrømning af vand, olie eller lignende fra rørinstallationer.

 • Færdselsskade
  Dækker skader på dine ting, hvor et trafikmiddel er indblandet ved påkørsel, sammenstød eller væltning. Her er skade på selve trafikmidlet, fx en cykel ikke dækket. Ønsker du dækning for skade på cyklen, kan du stedet tilvælge dækningen Udvidet cykelskade.

 • Skade på bagage i udlandet
  Dækker hvis din bagage bliver ødelagt eller stjålet på rejsen.

 • Ansvar
  Dækker det erstatningsansvar, der kan opstå, hvis du gør skader på andre mennesker eller deres ting.

 • Retshjælp, herunder mulighed for mediation
  Sikrer dig økonomisk hjælp i visse typer retssager, fx erstatningssager. Forsikringen dækker også udgifter ved brug af mediation. Mediation bruges til at løse konflikter gennem en frivillig styret samtale.

Tilvalgsdækninger til indboforsikring

 • Pludselig skade
  Dækker pludselige skader på dine ting, som du selv er skyld i. For eksempel hvis du sætter dig på dine briller eller vælter en dyr vase. Pludselig skade har en selvrisiko på 1.056 kr. (2016). Dækker også pludselig skade på glas og sanitet, når du bor til leje, er andelshaver eller ejerlejlighedsindehaver. Der gælder ingen selvrisiko for glas og sanitetsskade.

 • Elektronikskade
  Dækker pludselig skade og funktionsfejl på alle dine elektriske apparater i de første 4 år fra købsdato. Det betyder fx, at hvis din PC falder på gulvet eller tv'et vælter, sørger vi for at apparatet bliver repareret eller erstattet til nyværdi. Med en Elektronikskadedækning slipper du for at købe dyre engangsforsikringer, når du fx køber ny mobil, tv eller bærbar pc. Efter de første 4 år dækker vi pludselig skade efter afskrivningstabeller. Elektronikskade har en selvrisiko på 1.056 kr. (2016).

 • Udvidet cykelskade
  På indboforsikringen er cykler dækket for tyveri og hærværk med op til 12.675 kr. pr. cykel (2016). Denne dækning kan udvides med Udvidet cykelskade, der blandt andet dækker skader på cyklen, fx hvis du styrter eller bliver påkørt. Har du har dyrere cykler, har du mulighed for at vælge en højere sum på henholdsvis 26.405 eller 52.811 kr. pr. cykel (2016). Når du vælger en højere sum, får du automatisk Udvidet cykelskade med. Har du købt Udvidet cykelskade, gælder den selvrisiko du har valgt, dog min. 1.584 kr. pr. skade (2016).

Du kan læse mere om de enkelte dækninger her:
Betingelser
Faktablad 


 

Kontakt os

 

Kontakt os

 70 33 25 25

Man-fre: 8:00 - 18:00

gruppe@tryg.dk