Forsikringer | Husforsikring

Selv om du passer godt på dit hus, kan der opstå skader, du ikke kan forudse eller forebygge. Derfor er det vigtigt, at du har en god husforsikring.

Grunddækning:
En husforsikring dækker fx ved brand, storm og skybrud, skader på skjulte rør og kabler, stikledninger, husejeransvar samt skader som følge af svamp og råd.

 • Brandskade - Dækker skader efter brand samt tilsodning, kortslutnings- og elskader. 
 • Stormskade m.m. - Dækker en lang række vejrskader, du ikke selv er herre over. Det kan fx være skader efter skybrud, storm, lynnedslag og tøbrud.
  Derudover dækker forsikringen også skader på dit hus på grund af tyveri, hærværk og uheld. Taber du fx en bøtte med maling på dit parketgulv, vil skaden på gulvet være dækket. 
 • Skjulte rør- og kabelskade - Dækker utætheder i de rør, der løber inde i væggen eller under gulvet. Forsikringen dækker også fejl i skjulte elkabler til opvarmning af rum, fx ved gulvvarme. 
 • Stikledningsskade - Dækker skader som skyldes utætheder i stikledninger, fx ledninger til vand, varme og el samt afløb. Dækker også stikledninger, som du har vedligeholdelsespligten for. 
 • Glas- og sanitetsskade - Dækker brud på glas og sanitet, – fx vinduesglas, indmurede spejle, glaskeramiske kogeplader, glasset i ovnen, glasset i dit drivhus, eller hvis der sker et brud på toilettet eller håndvasken. 
 • Insekt- og svampeskade - Dækker skader i bygningsdele af træ samt i murværk, der skyldes angreb af trænedbrydende svamp eller af træødelæggende insekter, fx i gulvkonstruktionen. 
 • Rådskade - Dækker skader på træ, der skyldes svamp og/eller bakterier, som langsomt ødelægger træet og som påvirker træets bære- og eller funktionsevne samt råd i vinduer og døre. 
 • Husejeransvar - Dækker det erstatningsansvar, du har som husejer ved skade på andre personer eller deres ting. 
 • Privat retshjælp - Dækker udgifter til advokat, hvis der opstår uenighed ved huskøb eller salg.

Tilvalgsdækninger:
Du kan udvide husforsikringen med en eller flere af disse tilvalgsdækninger, så den passer præcis til dine behov.

 • Udvidet vandskade - Dækker fx vand, der trænger ind i huset - opstigende kloakvand, grundvand eller fygesne. 
 • Mere tryghed - Dækker fx funktionsfejl på hårde hvidevarer til de er 4 år gamle samt skader lavet af skadedyr. 
 • Kosmetiske forskelle - Dækker 50% af udgifterne til udbedring af kosmetiske forskelle, fx fliser i et badeværelse. 
 • Bolighjælp - Dækker hjælp til at hindre eller begrænse udviklingen af en skade. Fx hjælp til fældning af akut beskadigede træer, som er ved at vælte ned i din bolig, fjernelse af store mængder sne på taget o.l. samt rådgivning om bekæmpelse af skadedyr - fx væggelus eller murbier.

Tryg Bygning
Vi har aftaler med udvalgte håndværkere og en god service til dig, hvis du får en bygningsskade. Vi har aftaler med udvalgte kloak-, vvs- og tømrervirksomheder i hele Danmark og vi kender dem og har tillid til dem.

Fordele ved at bruge Tryg Bygning: 

 • Håndværkeren kontakter dig senest 1 time efter din opringning 
 • Skadeudbedringen vil starte inden for 3 døgn 
 • Du får en skriftlig plan ved en længerevarende reparationsperiode

Du kan læse mere om hver enkelt dækning her:

Faktablad

Betingelser

Her kan du se de væsentligste forskelle mellem den gamle villaforsikring og den nye husforsikring:

Sammenligningsskema


 

Kontakt os

 

Kontakt os

 70 33 25 25

Man-fre: 8:00 - 18:00

gruppe@tryg.dk