Forsikringer | Gebyrer og afgifter

Tryg Gruppeforsikrings udgifter ved opkrævning af forsikringsbetaling er forskellige, og afhænger af om du betaler via indbetalingskort eller Betalingsservice.

Derfor er opkrævningsgebyrerne også forskellige og beregnes særskilt. Gebyret udgør 30 kr. ved betaling via indbetalingskort og 7 kr. pr forsikring ved betaling via Betalingsservice. En del af dette gebyr betaler Tryg Gruppeforsikring videre til Betalingsservice (Nets).

Derudover skal der betales skadeforsikringsafgift til Staten af prisen for skadeforsikringer, dog med undtagelse af motoransvarsforsikringer og bådforsikringer. Afgiften udgør 1,1% af prisen på dine forsikringer og skal betales, hver gang du betaler dine forsikringer.

Særligt for indbo, villa

  • Årligt Stormflods-/stormfaldsafgift på 60 kr. til Stormrådet på brandforsikringer for bygning og indbo. Afgiften går til en pulje, som bliver brugt til betaling af skader efter stormflod. Ved stormfald betaler forsikringsselskaberne tilskud til gentilplantning af private skove.

Særligt for bil, MC, EU-knallert og knallert

  • En statsafgift på 42,9% af forsikringsprisen på din ansvarsforsikring på din bil eller MC. for EU-knallert og knallertforsikring er der en fast statsafgift på 230 kr. om året. Statsafgiften er indregnet som en del af den pris, du får oplyst inden afgifter og gebyrer.
  • På ansvarsforsikringer for person- og varebiler bliver du årligt opkrævet et miljøbidrag på 101,00 kr. Miljøbidraget går til at finansiere den godtgørelse der betales til ejeren af den bil, der hugges op eller skrottes.

Rykkergebyr
Hvis forsikringen ikke betales til tiden, sender vi en rykker. Hver gang vi sender en rykker, opkræver vi et gebyr på 100 kr. til dækning af de ekstra administrationsomkostninger.

Opsigelsesgebyr
De fleste forsikringer kan opsiges med mindst en måneds varsel til udløbet af et forsikringsår. Flytter du dine forsikringer til et andet forsikringsselskab, klarer de opsigelsen for dig.
Mod et gebyr kan du vælge at opsige de fleste af dine forsikringer med kun 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned.

Gebyr sats (2017) for kort periode
Grundgebyr opkræves altid, hvis forsikringen opsiges før forsikringsårets udløb. Gælder alle produkter omfattet af kort opsigelse.
Gebyr: 72 kr.

Forsikringer opsagt inden et år
Opsiges forsikringen inden for det første forsikringsår opkræver vi - ud over grundgebyret - disse gebyrer:

- Indbo, Ulykke, Kæledyr, Sælgeransvar, Teltvogn, Trailer og Knallert: 430 kr .
- Bil, MC, Campingvogn, Hus/Villa, Fritidshus, Lystfartøj og Årsrejse: 720 kr.

Tal med os om det praktiske
Du kan altid kontakte os på 70 33 25 25 eller mail for at få hjælp med alt det praktiske i forbindelse med opsigelse.
Denne beskrivelse indeholder ikke alle oplysninger om opsigelsesret. Såfremt du måtte ønske at opsige dine forsikringer, er det reglerne i de fuldstændige forsikringsbetingelser der gælder. Forsikringsbetingelserne kan bestilles hos os.