Forsikringer | Forsikringer i udlandet

Hvis du flytter til Schweiz eller til et EU- eller EØS-land (bortset fra Bulgarien, Cypern, Malta, Grækenland, Rumænien og Slovakiet) kan vi tilbyde at forsikre dig, din familie og dine ting.


International Familieforsikring
International Familieforsikring dækker tyveri af dit indbo og skader på indboet som følge af fx brand og storm. Den kan udvides til at omfatte el-skade, glas og kumme samt indbo i Danmark. Forsikringen dækker også privat ansvar, retshjælp i forbindelse med visse private tvister, samt bagage og bagageforsinkelse, hvis du skal på rejser uden for bopælslandet.

International Personforsikring
International Personforsikring dækker sygdom og tilskadekomst. Det grundlæggende element er en sygeforsikring, som efter eget valg kan suppleres med 4 tillægsdækninger:

 • Alment praktiserende læge
 • Fysioterapeut, kiropraktor, psykolog
 • Zoneterapeut, akupunktør, anden alternativ behandler
 • Tandlæge

Desuden kan forsikringen udvides med to typer ulykkesforsikring:

 • Ulykkesforsikring (erstatning ved død og invaliditet)
 • Seniorulykkesforsikring (dækker en række tilskadekomster, selvom de ikke medfører varigt mén)

Øvrige forsikringer
Endvidere kan vi tilbyde følgende forsikringer i udlandet:

 • Ulykkesforsikring
 • Bilforsikring
 • Hundeansvarsforsikring

Samt de forsikringer du kunne have brug for i Danmark:

 • Villaforsikring
 • Fritidshusforsikring

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte os enten på telefon +45 44 20 26 78 eller på e-mail udland.ambassade@tryg.dk

Kontakt os

+45 44 20 26 78

Mandag til fredag kl. 8-16

e-mail: udland.ambassade@tryg.dk